CENNÍK SLUŽIEB

BASIC STANDART EXCLUSIVE INDIV. PONUKA
249€/mes 399€/mes. 599€/mes. +1000€/mes.
Zabezpečenie zákazníckej linky v
pracovné dni od 09.00 do 16.00 hod.
tab ok tab ok tab ok tab ok
Vybavovanie zákazníckych mailov tab ok tab ok tab ok tab ok
Zákaznícky servis na porovnávačoch
cien a sociálnych sieťach
tab ok tab ok tab ok tab ok
Evidencia a vybavovanie reklamácií tab ok tab ok tab ok tab ok
Počet skompletizovaných a odoslaných
objednávok zdarma (v rámci balíka)
0 50 100 250
Cena za skompletizovanie a odoslanie
objednávky nad rámec "voľných" balíkov
3€/bal. 3€/bal. 2€/bal. dohodou
Zabezpečenie služby Livechat tab nok tab nok tab ok tab ok
Zabezpečenie skladových priestorov tab nok 6 m2 9 m2 dohodou